ส่งท้ายเดือนเมษายน ห้องสมุดเปิดให้บริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ

ส่งท้ายเดือนเมษายน 2563 ห้องสมุด มสธ. เปิดให้บริการเฉพาะยืมคืนหนังสือ ในวันจันทร์ที่ 27 – วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9:00 – 15:00 น.

  • บริการเฉพาะสมาชิกของห้องสมุด มสธ.โดยแจ้งเลขหมู่หนังสือ ห้องสมุดพร้อมหยิบตัวเล่มให้
  • สำหรับสมาชิกของห้องสมุดที่ไม่สะดวกในการใช้บริการคืนในวันและเวลาดังกล่าว สามารถคืนได้ที่ตู้คืนหนังสือล่วงเวลา และทางไปรษณีย์
  • ห้องสมุดขยายวันกำหนดส่งสื่อการศึกษาเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
  • ยกเว้นค่าปรับระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
Facebook @STOULibrary
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com