ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนมิถุนายน 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดบริการเดือนมิถุนายน 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.15 น.
  • วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ

มาตรการการให้บริการห้องสมุด มสธ.

  • ห่วงใยและใส่ใจสุขภาพ ตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ตามมาตรการการเฝ้าระวังโรค
  • ขอความร่วมมือ หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส งดเข้าใช้บริการห้องสมุดชั่วคราว
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้ามาใช้บริการห้องสมุด
  • รักษาระยะห่างทางสังคม ในขณะเข้าใช้บริการห้องสมุด
  • ใช้เจลแอลกอฮอล์และรักษาความสะอาด ณ จุดบริการทุกแห่ง
  • อบฆ่าเชื้อสื่อการศึกษา สร้างความมั่นใจในการใช้บริการ