วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนสิงหาคม 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนสิงหาคม 2563  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.15 น. โดยปิดทำการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

มาตรการการให้บริการห้องสมุด 

  • ตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
  • หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส งดเข้าใช้บริการห้องสมุดชั่วคราว
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้ามาใช้บริการห้องสมุด
  • รักษาระยะห่างทางสังคม ในขณะเข้าใช้บริการห้องสมุด
  • ใช้เจลแอลกอฮอล์และรักษาความสะอาด ณ จุดบริการทุกแห่ง
  • อบฆ่าเชื้อสื่อการศึกษา สร้างความมั่นใจในการใช้บริการ