วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนพฤศจิกายน 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนพฤศจิกายน 2563  ตามมาตรการการให้บริการห้องสมุด ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม ใช้เจลแอลกอฮอล์ รักษาความสะอาด และอบฆ่าเชื้อสื่อการศึกษา

วันเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30-16.15 น.
  • เปิดบริการล่วงเวลา วันเสาร์ที่ 7, 14 และ 28 เวลา 8.30-16.30 น.

วันปิดทำการ

  • วันเสาร์ที่ 21
  • วันอาทิตย์ที่ 1, 8, 15, 22, 29
  • วันพฤหัสบดีที่ 19- วันศุกร์ที่ 20 เนื่องในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ