วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนมีนาคม 2564

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนมีนาคม 2564  ตามมาตรการการให้บริการห้องสมุด ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม ใช้เจลแอลกอฮอล์ รักษาความสะอาด และอบฆ่าเชื้อสื่อการศึกษา

วันเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30-16.15 น.

วันปิดทำการ

  • วันเสาร์-วันอาทิตย์