การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยโปรแกรม Cisco AnyConnect

การค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บริการต้องเข้าใช้งานผ่านระบบ VPN เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยก่อนด้วยโปรแกรม Cisco AnyConnect ซึ่งรองรับการเข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

การดาวน์โหลดโปรแกรม

วิดีโอแนะนำการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

การล็อคอินเข้าระบบ VPN

บุคลากรของ มสธ.

อีเมลของมหาวิทยาลัย โดยใช้รูปแบบ: nnnnnnnn.sss@stou.ac.th
โดยที่
n = ชื่อจริงภาษาอังกฤษ
s = ตัวอักษร 3 ตัวแรกของนามสกุล

นักศึกษาของ มสธ.

อีเมลของมหาวิทยาลัย โดยใช้รูปแบบ: รหัสประจำตัวนักศึกษา@stou.ac.th

ลืมรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้