เปิดประตูความสุขปีใหม่ไทย ปันหนังสือเพื่อแหล่งเรียนรู้สู่สังคม

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดประตูความสุขปีใหม่ไทย ปันหนังสือเพื่อแหล่งเรียนรู้สู่สังคม โดยการร่วมแบ่งปันหนังสือให้แก่เด็กและประชาชนในพื้นที่ปากเกร็ด โดยห้องสมุดขอเป็นตัวกลางมอบแหล่งเรียนรู้สู่สังคมให้แก่เด็กและประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี หากท่านมีหนังสือสภาพดีและต้องการร่วมแบ่งปัน สามารถนำหนังสือมาร่วมได้ที่จุดวางหนังสือหน้าห้องสมุด ณ อาคารบรรณสาร มสธ. ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565

หนังสือทุกเล่มมีคุณค่า มาร่วมแบ่งปันเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ร่วมกันนะคะ

ประเภทหนังสือ

  • หนังสือทั่วไป
  • นวนิยาย/เรื่องสั้น/วรรณกรรม
  • นิตยสาร/วารสาร
  • อื่น ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวภัทรภร พื้นพรหม
โทร. 02 504 7485
Line: https://lin.ee/7kovVTi
Facebook: http://m.me/stoulibrary

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น