ภาพงานกิจกรรมบรรณสาร Book fair’66

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สำนักบรรณสารสนเทศได้จัดกิจกรรมบรรณสาร Book fair’66 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดประจำปี ที่โถงชั้นล่าง อาคารบริหาร ภายในงานมีร้านค้าเข้าร่วมจำนวน 15 ร้าน มีหนังสือด้านวิชาการและหนังสือทั่วไปให้เลือกมากมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม DIY ได้แก่

บันทึกบอกรัก เป็นการเข้าเล่มหุ้มปกแข็งสมุดบันทึกด้วยเศษผ้าที่หาได้ใกล้ตัว

กระถางสร้างสุข เป็นการตกแต่งกระถางดินเผาให้สวยงาม โดยใช้เชือกปอ ไหมพรม ผ้าลูกไม้ เป็นต้น

หางหงส์…ธงรักษ์ เป็นการทำหางหงส์ในเทศกาลสงกรานต์ของชาวมอญ นำมาย่อส่วนเป็นที่คั่นหนังสือขนาดเล็กเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่หางหงส์ให้คนทั่วไปได้รู้จัก​

และกิจกรรมแจกหนังสือ ‘หยิบฟรีมีให้อ่าน’ ที่สามารถเลือกหนังสือ/วารสารที่สนใจกลับไปอ่านได้อย่างไม่จำกัด

รวมถึงการประชาสัมพันธ์แนะนำหนังสือใหม่ผ่าน Metaverse

โดยผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม “ร่มหรรษา พาลุ้นโชค” ซึ่งเป็นการจับของรางวัลที่ระลึกจากห้องสมุด

แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะ