STOU Read it Now! EP.1 “4 หนังสือใหม่ที่โดนใจทุกอาชีพในยุคนี้”

รายการ STOU Read it Now! เป็นรายการนำเสนอสื่อการศึกษาใหม่ที่มีให้บริการในห้องสมุดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ หรือออนไลน์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร เอกสารการสอนชุดวิชา และฐานข้อมูล สำหรับวันนี้ เป็น EP แรก ขอแนะนำ 4 หนังสือใหม่ที่โดนใจทุกอาชีพในยุคนี้ ซึ่งน่าจะเป็นหนังสือที่เหมาะกับหลายๆ คนที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ แบ่งเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2 ชื่อเรื่อง และหนังสือฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการแบบตัวเล่ม 2 ชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่องแรก เป็น eBook ชื่อเรื่อง “สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม” สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันไม่ได้มีผลกระทบกับมนุษย์เท่านั้น สัตว์ต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน หนังสือสัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อมทำให้เราทราบว่าเหตุใดถึงต้องทำฟาร์มในระบบปิดที่ต้องควบคุมสภาพแวดล้อมทั้งหมด เนื้อหาภายในประกอบด้วย 1) ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลผลิตสัตว์ เช่น ความเครียดจากอากาศร้อนและหนาว การหมุนเวียนอากาศและความชื้น ส่งผลต่อสัตว์อย่างไร 2) การรับรู้ของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม เช่น การมองเห็น การได้ยิน การรับกลิ่นและรส การสัมผัสและความเจ็บปวด 3) ผลจากการเลี้ยงสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ เช่น ของเสียจากฟาร์ม การบำบัดน้ำเสีย การเลี้ยงแบบธรรมชาติ โดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีกระบวนการรับรู้ที่แตกต่างจากมนุษย์ ซึ่งเจ้าของฟาร์มหรือผู้ที่สนใจอาชีพเลี้ยงสัตว์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

คลิกอ่าน

ชื่อเรื่องที่  2 เป็น eBook เช่นเดียวกันชื่อเรื่องว่า “ใช้ Facebook ถูกวิธียอดขายดีขึ้นร้อยเท่า”  เป็นหนังสือที่รวบรวมทุกความเข้าใจของกระบวนการ การทำการตลาดบน Facebook กับกลเม็ดเคล็ดลับ และหมัดเด็ดต่างๆ ในการรับมือกับการซื้อโฆษณาที่คุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีที่สุดให้กับทั้งนักการตลาดและผู้ประกอบการให้เข้าใจกันในภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย โดยเนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็นบท จำนวน 10 บท ที่รวบรวมวิธีการใช้เฟสบุ๊ค รวมถึงเทคนิคต่างๆ ด้านการสร้างโฆษณา การหาเพลงมาใช้แบบถูกลิขสิทธิ์ เทคนิคการช่วยให้โพสต์ดูน่าสนใจ การเพิ่มความประทับใจ การป้องกัน Account ให้ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมี VDO สอนวิธีการคัดเลือกภาพ การยิงโฆษณา การใช้ฟีเจอร์ให้เข้าใจง่าย เพียงอ่านเนื้อหาครบทุกบท โลกการทำธุรกิจของเราโดยเฉพาะเรื่องของ Digital  Marketing ง่าย และมีวิธีการใหม่ๆ มาช่วยให้การผลิตสินค้าได้รวดเร็ว มีคุณภาพดีที่สุด ในราคาต่ำที่สุด สามารถสื่อสารและส่งถึงมือลูกค้าโดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด

คลิกอ่าน

ส่วนอีก 2 ชื่อเรื่อง เป็นหนังสือฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการแบบตัวเล่มในห้องสมุดชื่อเรื่อง “การบริหารจัดการทำงานอย่างไร” เมื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา การเป็นผู้บริหารก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทโดยการดึงศักยภาพของบุคคลออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดและต้องสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมกับให้อำนาจในการทำงาน เพราะทุกคนมีทักษะส่วนบุคคลและความสามารถเฉพาะการบริหารจัดการทำงานอย่างไร จะช่วยให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีความเข้าใจว่าการจัดการคืออะไร และทำงานอย่างไร เพื่อนำไปพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เช่น ด้านการสื่อสาร การเจรจา ความเป็นผู้นำ การจัดการโครงการให้ดีขึ้น การสร้างทักษะการจัดการและดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของทีมงานภายในองค์กรออกมา การนำเสนอเนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายมีภาพประกอบกราฟิกที่สวยงามและภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน สาระเคล็ดลับสำคัญภายในเล่มประกอบด้วย การจัดการเบื้องต้น – การจัดการองค์กร — การจัดการบุคลากร – การสื่อสาร – การจัดการตนเอง “การบริหารจัดการทำงานอย่างไร?” “การเป็นผู้นำที่ใช้อิทธิพลมีประสิทธิภาพมากกว่าการสื่อสารจริงหรือไม่?” “การมอบหมายงานเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตงานหรือไม่?” “คุณจะจัดการกับคนที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันอย่างไร?” มาหาคำตอบจากการอ่านหนังสือเล่มนี้กัน

ตรวจสอบสถานะหนังสือ

และชื่อเรื่องสุดท้าย “ศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคน” เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพูด ผู้เขียนให้แนวคิด “ชามคำพูด” โดยให้ความหมายของชามคำพูดไว้ 2 ลักษณะ คือ ชามคำพูดเล็ก หมายถึง คนที่มีชามคำพูดเล็ก ตื้นชามคำพูดจึงเต็มไปด้วยสิ่งที่ตัวเองอยากพูด คำพูดล้นออกมาง่าย มีคำพูดที่ไม่จำเป็นอยู่มาก  พูดตามใจหรือตามที่คิดไม่อดทน ไม่เปิดช่องว่าง ตรงกันข้ามกับคนที่มี ชามคำพูดใหญ่ หมายถึง คนที่มีชามคำพูดขนาดใหญ่บรรจุคำพูดจำนวนมาก คำพูดในชามไม่รั่วไหลออกมาง่ายๆ เลือกใช้เฉพาะคำที่จำเป็น แต่ในสถานการณ์ที่ชัดเจนว่าต้องพูด คนกลุ่มนี้จะสื่อสารสิ่งที่ตัวเองต้องการบอกอย่างเรียบง่ายและแม่นยำ พูดออกมาอย่างเหมาะสมในเวลาที่จำเป็น หลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบจะเข้าใจแนวความคิด ชามคำพูด เพียงเท่านี้เราก็เริ่มสำรวจชามคำพูดของตัวเองกันได้แล้วว่าเราอยู่อยู่ในกลุ่มคนที่มีชามคำพูดแบบไหน? ที่เลือกหนังสือเล่มนี้มาแนะนำเพราะคิดว่าทักษะการพูดมีความสำคัญการมีทักษะการพูดที่ดี ถึงจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคน บางคนก็พูดน่าฟัง บางคนก็พูดไม่น่าฟัง บางคนพูดเก่ง บางคนพูดไม่เก่ง แต่ไม่ใช่ว่า พูดไม่เก่งพูดไม่น่าฟังแล้วจะไม่สามารถพัฒนาทักษะทางด้านนี้ได้ ความสามารถทางด้านการพูดนั้นสามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นตัวช่วยได้ดีมากเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการพูด และการฟังของเรา

ตรวจสอบสถานะหนังสือ

จากข้อมูลหนังสือทั้ง 4 ชื่อเรื่อง ที่สรุปเนื้อหามาบางส่วน ทุกเล่มล้วนเป็นหนังสือที่ให้สาระความรู้ หวังว่าผู้อ่านจะได้เคล็ดลับ และไอเดียดีๆ มาช่วยเพิ่มพูน พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ทำให้มีความก้าวหน้า และใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้ง่ายขึ้น

https://soundcloud.com/stouchannel/4-stou-read-it-now-podcast-ep1

คลิกเพื่อฟังรายการ STOU Read it Now! ผ่านช่องทาง Facebook

อ้างอิง

เกศินี เกตุพยัคฆ์. (2562). สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม. ค้นจาก https://bit.ly/3RR1MmN

มัณฑิตา จินดา. (2564). ใช้ facebook ถูกวิธียอดขายดีขึ้น 100 เท่า. ค้นจาก https://bit.ly/3XRIZtu

DK Publishing. (2565). การบริหารจัดการทำงานอย่างไร : ข้อเท็จจริงที่อธิบายให้เข้าใจได้ด้วยภาพ (เชิญพร คงมา, ผู้แปล). นนทบุรี: บริษัท วารา พับลิชชิ่ง.

คิมยูนนา. (2564). ศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคน (อาสยา อภิชนางกูร, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: อมรินทร์ฮาวทู.