มหัศจรรย์อาหารชะลอวัย

สำหรับมนุษย์การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ คำว่า “อายุยืนยาว” คงไม่มีความหมายหากต้องแก่ชราไปพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บที่ผลัดกันมาเยี่ยมเยียน และหนึ่งในสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยนั้นมาจาก “พฤติกรรมการใช้ชีวิต” ไม่ว่าจะเป็นความเครียดสะสมจากหน้าที่การงาน การนอนดึก กินอาหารไม่เป็นเวลา หรือขาดการออกกำลังกาย โดยพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางคนเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เราเลือกได้ คือ อาหาร ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดสุขภาพ และความอ่อนเยาว์ อาหารดีมีคุณภาพไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไป

มหัศจรรย์อาหารชะลอวัย เล่มนี้ เขียนโดย อาจารย์ศัลยา คงสมบูรณ์เวช นักกำหนดอาหารขึ้นทะเบียนวิชาชีพประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รวบรวมความรู้เรื่องอาหารเพื่อต้านความเสื่อมของร่างกาย เป็นคู่มือสุขภาพที่ช่วยให้คุณ “ปรับพฤติกรรมการกิน”  “ชะลอวัย”  “ชะลอโรค” และ “อายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี” โดยเนื้อหาภายในเล่มเน้นให้ความรู้เรื่องโภชนบำบัด แบ่งเป็นบทได้ ดังนี้

บทที่ 1 ทำไมร่างกายคนเราจึงเสื่อม

บทที่ 2 อายุขึ้นอยู่กับตัวเลข แล้วความเสื่อมของร่างกายขึ้นอยู่กับอะไร

บทที่ 3 สุดยอดอาหารและผลไม้ต้านวัย ต้านโรค มีอะไรบ้าง

บทที่ 4 เทคนิคการกินเพื่อชะลอวัย

บทที่ 5 เทคนิคการกินอย่างไรไม่ให้อ้วน

บทที่ 6 โภชนาการต่าง ๆ สำหรับคนแต่ละกลุ่ม

บทที่ 7 โปรแกรมพิเศษ 31 วัน เปลี่ยนอาหาร เปลี่ยนตัวคุณ

อายุยืนยาวและสุขภาพแข็งแรง เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการเลือกกินอาหารให้ถูกต้อง

หากสนใจหนังสือ ตรวจสอบสถานะ และยืมได้ที่ห้องสมุด มสธ. ค่ะ