เปลี่ยนความตื่นเต้นเป็นพรีเซนต์ตื่นตา

หลายคนคงเคยมีปัญหากับการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นความประหม่า ความตื่นเต้น จนจำเนื้อหาที่จะพูดไม่ได้ ที่พูดไม่ได้ซ้อม ที่ซ้อมไม่ได้พูด หรือกังวลว่าคนฟังจะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการนำเสนอหรือไม่ รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการฝึกฝนการใช้สติ ซึ่งจะทำให้ลดความประหม่าและความตื่นเต้นลงได้

หลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้พบว่า ความตื่นเต้นไม่ได้มีแต่ข้อเสีย หากยังเป็นข้อดีคือจะทำให้เราตื่นตัวและเตรียมตัวในการฝึกซ้อมและพร้อมที่จะนำเสนอ หรือถ้าเราลืมสิ่งที่จะพูดนั่นแสดงว่าเราพยายามที่จะท่องจำในสิ่งที่ยาวเกินไป ให้เน้นการจำเฉพาะประเด็นสำคัญ เป็นต้น

หากคุณต้องการ ‘เปลี่ยนความตื่นเต้น’ เป็น ‘พรีเซนต์ตื่นตา’ ลองหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูนะคะ โดยสามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3DFqeRR