ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Teacher’s Day Movies” รับชมภาพยนตร์วันครู

สำนักบรรณสารสนเทศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “Teacher’s Day Movies” ร่วมรับชมภาพยนตร์วันครู เพื่อส่งมอบความสุขในวันครู และรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้อบรมสั่งสอน เสียสละถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ทุกคน เนื่องในวันครูแห่งชาติ ในวันที่ 16 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4

• ภายในงานรับฟรี! ป๊อปคอร์น 1 กล่อง และลุ้นรับของที่ระลึกจากห้องสมุด
ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มกราคม 2567 www.stou.ac.th/link/sXPMn
(รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่าน เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบริการสื่อโสตทัศน์ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 0 2504 7480-81