วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนเมษายน 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. เปิดบริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ในเดือนเมษายน 2567 ดังนี้

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  • วันเสาร์ที่ 20 และ 27 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 วันจักรี
  • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี
  • วันศุกร์ 12 เมษายน 2567 วันหยุดราชการ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
  • วันเสาร์ที่ 13 – วันพุธที่ 16 เมษายน 2567 วันสงกรานต์และวันหยุดชดเชย
  • วันอาทิตย์ที่ 7, 14, 21 และ 28 เมษายน 2567