อ่านคนออกด้วย ‘จริตหก’

คงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า ‘จิตมนุษย์นี้ไซร้ ยากแท้หยั่งถึง’ หรือตรงกับสำนวนไทยที่ว่า ‘รู้หน้าไม่รู้ใจ’ แต่ถ้าหากเราลองสังเกตพฤติกรรม หรือลักษณะนิสัยของคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น ญาติ พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน หรือใครก็ตามที่เราพบเจอและนำเอาจริตหกมาเปรียบเทียบดู อาจทำให้เราเข้าถึงจิตใจของคนเหล่านั้น และสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ

คนหนึ่งคนมีได้หลายจริต ซึ่งจะเรียกว่าจริตผสม เป็นการผสมกันของจริตหลักและจริตรอง มาดูกันว่าแต่ละจริตเป็นอย่างไร

  • ราคะจริต (จริตนักการทูต) – นกยูง

เป็นคนชอบเข้าสังคม มองโลกในแง่ดี สนุกสนาน ไม่ชอบเรื่องซับซ้อน ไม่ค่อยปฏิเสธคน หลงใหลในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ต้องการมีบุคลิกที่คนอื่นประทับใจ มักไม่ชอบเห็นใครเด่นดังกว่า บางครั้งเป็นพวกว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง ส่วนใหญ่เป็นพวก Extraverts

  • โทสะจริต (จริตอัศวิน) – สิงโต

เป็นบุคลิกที่สามารถพบเจอได้มากที่สุดในประชากรโลก มองโลกในแง่ดี ชอบวางกลยุทธ์ มักแสดงออกทางอารมณ์ อาจเป็นสีหน้าหรือท่าทาง จริตนี้จึงคาดเดาได้ง่าย และไม่ยอมรับผิดง่ายๆ ไม่ขอบให้ใครเห็นแย้ง ส่วนใหญ่เป็นพวก Extraverts

  • โมหะจริต (จริตพันธมิตร) – หมี

เป็นคนคุยง่าย เป็นมิตร ไม่ค่อยเข้าสังคม พูดน้อย ไม่ค่อยทำตัวเป็นจุดสนใจ แค่ภายนอกน่าคบหา มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเก็บตัว มักจะปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมกับคนหมู่มาก ไม่ชอบกฎระเบียบ ชอบคิดนอกกรอบแต่ะไม่ค่อยเป็นระบบ ส่วนใหญ่เป็นพวก Introvert

  • วิตกจริต (จริตโหราจารย์) – ลิง

เป็นจริตที่มักเป็นจริตรองของทุกคน ชอบคิดมาก คิดเกินความเป็นจริง จริตนี้จะทำงานเวลาที่เรามีความเครียด ทำให้กลายเป็นคนคิดลบในช่วงหนึ่ง มักแสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจน ชอบพูดถึงคนอื่นโดยไม่คิดถึงความเสียหาย ไม่ค่อยมีหลักการ ส่วนใหญ่เป็นพวก Extraverts

  • พุทธิจริต (จริตนักปราชญ์) – เต่า

เป็นจริตที่ไม่ใช่จริตหลัก แต่เป็นจริตรองของแทบทุกคน รักความสันโดษ ไม่ขอบความขัดแย้ง มีความมั่นใจในตัวเองสูง วางแผนเก่ง ชอบทำงานเขียนมากกว่างานที่ต้องพูด ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ มีความเป็นผู้นำ เป็นคนที่หายากในสังคม ส่วนใหญ่เป็นพวก Introvert

  • ศรัทธาจริต (จริตนักเรียกร้อง) – เป็ด

เป็นคนที่มีเพียง 20% ของคนทั้งโลก มีความสนใจในหลายอย่าง รู้ว่าไม่ชอบอะไร แต่ไม่รู้ว่าชอบอะไร มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มักหลงงมงายกับสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ทำให้การใช้ความคิดน้อยลง ส่วนใหญ่เป็นพวก Extraverts

แล้วคุณล่ะ รู้หรือยังว่าตัวเองเป็นคนมีจริตแบบไหน

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ไดที่ https://bit.ly/4awZ7qz