STOU Read it Now! EP. 13 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเรียน ชีวิต และความรัก

STOU Read it Now  EP. EP.ที่ 13 ขอแนะนำหนังสือดี ๆ ที่น่าสนใจได้แก่ หนังสือที่มีชื่อเรื่องว่า สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวัยรุ่น เขียนโดย แพทย์หญิงชญานิน ฟุ้งสถาพร หรือหมอจริง ที่ผู้เขียนพูดถึงวัยที่จะอยู่ในวัยเด็กก็ไม่ใช่ วัยผู้ใหญ่ก็ไม่เชิง ซึ่งคนวัยนี้จะมีการตั้งคำถามในชีวิต รวมถึงมีความรัก มีความคิดเห็นไม่ตรงกับพ่อแม่ และยังต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ โดยเนื้อหาในหนังสือจะรวม 33 สิ่งที่ควรรู้ของวัยรุ่น แต่จะแบ่งออกเป็น 6 บทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

บทที่ 1 ที่มาของวัยรุ่น

คำว่า Adolescent (อดูเลสเซน) ที่แปลว่า วัยรุ่น มาจากภาษาลาติน คำว่า adulescens (อดูเลสเซน) ซึ่งมีความหมายว่า to grow up หรือ เติบโต นั่งเอง และก็มีทฤษฎีพัฒนาการทางด้านจิตใจของอีเรกสัน กล่าวว่า ช่วงอายุ 13-20 ปี เป็นช่วงสำคัญสำหรับการค้นหาตัวเอง เริ่มยึดมั่นในความคิดของตัวเอง เริ่มห่างจากพ่อแม่ และเพื่อนจะมีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ซึ่งหากการพัฒนาการในระยะนี้ล้มเหลวจะส่งผลให้ ขาดความมั่นใจ ขาดความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมเกเร และก้าวร้าวได้ ดังนั้นการพัฒนาการช่วงนี้จึงสำคัญสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพราะวัยรุ่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จในแบบตัวเอง หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสม

บทที่ 2 วัยรุ่นกับตัวเอง

การค้นหาตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ เพราะแต่ละคนมีนิยามความหมายของชีวิตที่ต่างกัน การตั้งคำถามกับตัวเองว่าเกิดมาเพื่ออะไรคงไม่ใช่การเน้นคำตอบ แต่เป็นการเน้นที่กระบวนการใช้ชีวิตมากกว่า โดยการค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบให้เจอ เพราะชีวิตนี้ต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย แต่ถ้าหากเรากำลังทำในสิ่งที่รัก ถึงแม้จะเจอเรื่องท้าทายแค่ใหน เราก็ยังมีไฟในการทำให้สำเร็จ ทำให้เราปรับสมดุลในชีวิตเพื่อเดินทางไปถึงเป้าหมายอย่างมีความสุข

บทที่ 3 วัยรุ่นกับครอบครัว

การค้นหาตัวเอง การรู้จักตัวเอง ข้อดี ข้อเสีย ของตัวเอง เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน เราจะได้ฝึกความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเอง และมองพ่อแม่อย่างเข้าใจ เพราะถ้าอยากให้คนอื่นเข้าใจเรา เราต้องเข้าใจคนอื่นก่อน และเมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ต้องมีการสื่อสารหาข้อสรุปที่เป็นเป้าหมายตรงกลางร่วมกัน พ่อแม่ควรมีทักษะโน้มน้าวใจ เพื่อลดการขัดแย้ง โดยการใช้เหตุผล เป็นการพูดคุยกันมากกว่าเป็นการถกเถียง เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

บทที่ 4 วันรุ่นกับการเรียน

ความถนัดของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญต้องพยายามหาให้เจอ ทั้งนี้อาจต้องอาศัยแรงผลักดันจากเพื่อน พ่อแม่ และครู ต้องปรับสมดุลในชีวิต เรียนในระบบอย่างมีความสุขและต้องสนุกกับการเรียนรู้ในสิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอน เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง แต่การจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้วัดกันที่ IQ เพียงอย่างเดียวแต้ต้องมีความพร้อมทางด้าน EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่กันไป ถ้าเราเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น

บทที่ 5 ค่ะ วัยรุ่นกับความรัก

ความรักในวัยรุ่นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะด้วยอารมณ์หรือฮอร์โมนของช่วงวัยนี้เป็นอะไรที่รักแรงเกลียดแรง หรือมีความคาบเกี่ยวระหว่างรักกับหลงเป็นเหมือนเส้นบาง ๆ เพราะฉะนั้นต้องรู้ให้เท่าทัน เข้าใจธรรมชาติของความรักในวัยรุ่น ที่คนรุ่นเก่ามักเปรียบว่า “ความรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝน” นั่นก็หมายถึงความเสี่ยงของความรักจะจบลงอย่างง่ายดาย เมื่อความรักจบลงเกิดการอกหักก็ให้ร้องออกมาให้พอ อย่าจมอยู่กับอดีต ควรหากิจกรรมทำ และกลับมาหาความรักของพ่อแม่หรือคนในครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่า และสำคัญที่สุดให้มองว่าความรักในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่เล็ก แต่การมีเซ็กส์ต่างหากที่เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องระวัง เพราะปัญหาหลายสิ่งจะตามมาจนทำให้ทำให้”เทียนแห่งอนาตค”ดับลงอย่างแน่นอน

บทที่ 6 วัยรุ่นกับสังคม

การอยู่ในสังคมของวัยรุ่นสิ่งสำคัญที่สุดคือ เพื่อน เพราะเพื่อนมีอิทธพลอย่างมาก ดังนั้นถ้ามีเพื่อนที่ดีก็จะคอยผลักดันในสิ่งที่ดี ทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปในทางที่ถูกที่ควร และอีกอย่างที่สำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการอยู่ในสังคม นั่นก็คือ คำนินทา คำวิพากษ์ วิจารณ์ต่าง ๆ นา ๆ ก็จงมองให้เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติของคน ดังนั้นก็อย่าไปสนใจ จงปล่อยผ่าน และอย่ายึดติดกับอดีต เรียนรู้ที่จะเข้าสังคม มีทักษะการดูคน เพราะคำว่าคน แปลว่า ปนกัน ก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป เราจึงต้องแยกแยะให้ออก และสุดท้ายต้องฟังเสียงหัวใจของตัวเอง แล้วมนุษย์วัยรุ่นก็จะพบความสุขในการใช้ชีวิต

หากสนใจหนังสือ ตรวจสอบสถานะ