เสน่ห์ท้องถิ่น EP.14 การทำบุญกลางหมู่บ้าน

คนมอญให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์ เพราะถือว่าเป็นวันเถลิงศกใหม่ จึงจัดให้มีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ต่อเนื่องกันไปเป็นเวลาประมาณเกือบ 1 เดือน โดยหลังจากการทำบุญในช่วงวันที่ 13 14 และ 15 ได้ผ่านไปแล้ว ชุมชนมอญจะจัดงานทำบุญที่เรียกว่า การทำบุญกลางหมู่บ้าน หรือบางครั้งเรียกว่า การทำบุญกลางบ้าน ที่เป็นการปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์ของคนมอญ การทำบุญจะจัดขึ้นบริเวณที่เป็นลานของหมู่บ้าน กำหนดวันทำบุญและรายละเอียดของพิธีกรรมของแต่ละหมู่บ้านจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและความเชื่อของแต่ละหมู่บ้าน แต่สิ่งที่ยังคงทำกันอยู่ทั่วไปจนถึงปัจจุบันนี้ของการทำบุญกลางหมู่บ้านคือ การที่ชาวบ้านมาร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และชาวบ้านรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากเสร็จสิ้นการทำบุญ และนำเอาน้ำมนต์ที่ได้จากการเจริญพระพุทธมนต์ไปปะพรมในบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคล และขจัดสิ่งอัปมงคลตามความเชื่อ