เสน่ห์ท้องถิ่น EP.15 สลากภัตทุเรียน

ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน ของทุกปี เป็นช่วงที่ผลไม้ออกผลชุก ชาวพุทธในอำเภอบางบัวทอง จัดให้มีการทำบุญสลากภัตขึ้น โดยนำเอาผลผลิตที่ได้จาการทำสวนผลไม้ไปทำบุญถวายพระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนที่เป็นราชาของผลไม้ของชาวสวนนนทบุรี ร่วมกับผลไม้อื่นๆ เช่น มะม่วง มังคุด เงาะ กระท้อน ที่วัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จึงเรียกการทำบุญนี้ว่า สลากภัตทุเรียน หรือ สลากภัตผลไม้ โดยชาวบ้านจะทำการจับสลากหมายเลขพระสงฆ์ หากจับสลากได้หมายเลขใด ก็จะนำกระจาดสลากภัตไปถวายแด่พระสงฆ์ตามหมายเลขที่จับได้ การทำบุญสลากภัต ถือเป็นการทำบุญที่ได้กุศลมาก เพราะเป็นการถวายทานแด่พระภิกษุสามเณรด้วยจิตศรัทธาอย่างแท้จริงไม่ได้เจาะจงผู้รับ