กิจกรรม EBSCO Quiz ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม EBSCO Quiz ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ร่วมตอบคำถาม เพื่อลุ้นรับรางวัล CINAHL Powerbank 15,000 mAh มูลค่ารางวัลละ 990 บาท จำนวนทั้งหมด 10 รางวัล

ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม: วันนี้ – 4 สิงหาคม 2567
ลิงก์เข้าร่วมกิจกรรม: https://forms.office.com/r/MKua1GTLV6

ประกาศรางวัลผู้โชคดีทางเพจ EBSCO ประเทศไทย วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 12:00 น.

**กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บรรณารักษ์ และบุคลากร ในสถาบันสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)**