การจัดการบรรณานุกรม

เครื่องมือช่วยในการรวบรวมและจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับใช้อ้างอิงในการทำผลงานทางวิชาการ ได้อย่างมีมาตรฐาน

โปรแกรม Zotero

โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง (Reference management) ประเภทโอเพนซอร์สที่สามารถจัดการรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมอย่างเป็นระบบ ใช้งานร่วมกับเว็บบราวเซอร์ และจัดเก็บข้อมูลที่สืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้

โปรแกรม Mendeley

โปรแกรมจัดการเอกสารอ้างอิง (Reference management) ประเภทโอเพนซอร์สที่สามารถจัดการรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมอย่างเป็นระบบ ใช้งานร่วมกับเว็บบราวเซอร์ และจัดเก็บข้อมูลที่สืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้

โปรแกรม Endnote

โปรแกรมช่วยในการรวบรวมและจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับใช้อ้างอิงในการทำผลงานทางวิชาการ ได้อย่างมีมาตรฐาน สงวนสิทธิ์เฉพาะคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเท่านั้น
บริการสอน/แนะนำการค้นคว้าทางวิชาการ​
บริการที่ช่วยให้นักศึกษา และบุคลากรสามารถใช้สื่อการศึกษาและบริการห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่า เพิ่มทักษะการค้นคว้าทางวิชาการ
อบรมรูปแบบเผชิญหน้า และออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
อบรมฟรี