บริการนำส่งเอกสาร

บริการครอบคลุมการค้นคว้าข้อมูล บริการถ่ายสำเนาเอกสาร จัดส่งเอกสารให้กับนักศึกษาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์ตามที่ระบุในแบบคำขอ ทั้งนี้การสำเนาเอกสารต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2558 สำหรับค่าใช้จ่าย นักศึกษาสามารถชำระเงินด้วยตนเอง บัญชีธนาคาร หรือธนาณัติ โดยขอใช้บริการถ่ายสำเนาเอกสารทางอีเมล หรือจากเว็บไซต์ห้องสมุด

กรุณากรอกข้อมูล

Document Delivery Service

หัวเรื่องที่ต้องการ


การจัดส่งเอกสาร