อุ๊คบี บุฟเฟต์ (OOKBEE Buffet)

แอปพลิเคชั่นสำหรับการอ่านหนังสือสือในรูปแบบดิจิทัลบนอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ โดยมีหนังสือประเภทต่าง ๆ จำนวนมากกว่า 30,000 ฉบับ เช่น นิตยสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

ข้อกำหนด/เงื่อนไขการให้บริการ

แบบฟอร์มขอใช้บริการอุ๊คบี บุฟเฟต์ (OOKBEE Buffet)

OOKBEE

วิธีใช้งาน "อุ๊คบี บุฟเฟต์"

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Ookbee ใช้คำค้นหาว่า “Ookbee” จาก App Store หรือ Google Play 

App Store
Google Play

2. เปิดแอปพลิเคชั่น Ookbee กรอก User และ Password ที่ได้รับจากห้องสมุด

แตะที่ "ผู้เยี่ยมชม"
กรอก User และ Password ที่ได้รับจากห้องสมุด
ระบบจะแสดงสถานะของผู้ใช้งาน
3. เลือกอีบุ๊ค และเพลิดเพลินกับอีบุ๊คที่ต้องการอ่านได้ทันที
แตะที่ "บุฟเฟ่ต์"
เลือกอีบุ๊คที่ต้องการอ่าน
แตะที่ "อ่านเล่มนี้" เพื่ออ่านอีบุ๊ค