e-Postcard ที่ระลึก

เชิญชวนผู้ที่สนใจได้เขียนเรื่องราวแรงบันดาลใจ หรืออยากบอกอะไรในอนาคตผ่าน e-Postcard กับคอลเล็กชันพิเศษ e-Postcard 45 ปี มสธ.
ส่งถึงตัวเองหรือใครก็ได้ ส่งฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย