ห้องสมุด มสธ. จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ห้องสมุด มสธ. จัดพิธีถวายราชสักการะ แสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือ “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00
-10.00 น. ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1