ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend)

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 16 กันยายน 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) เพื่อแนะนำการให้บริการการใช้ห้องสมุดสำหรับผู้รับบริการ  ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสารชั้น 4

ระยะเวลาการลงทะเบียน: วันนี้ – 16 ธ.ค. 2562 ซึ่งมีให้เลือก 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1  วันพุธที่ 18 ธ.ค.62                 เวลา 09.00 – 11.30 น.

รุ่นที่ 2  วันพุธที่ 18 ธ.ค.62                 เวลา 13.00 – 15.30 น.

รุ่นที่ 3  วันพุธที่    5 ก.พ.63               เวลา 09.00 – 11.30 น.

รุ่นที่ 4  วันพุธที่    5 ก.พ.63               เวลา 13.00 – 15.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

– เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า อาคารบรรณสาร ชั้น 1  โทร 7464

– คุณภัทรภร พื้นพรหม โทร 7485