ห้องสมุดปิดบริการวันที่ 20 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากมีการประชุมบุคลากรของสำนักฯ  โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

ผู้ใช้บริการสามารถคืนสื่อการศึกษาที่ตู้คืนหนังสือล่วงเวลาที่หน้าอาคารบรรณสาร หรือยืมต่อสื่อการศึกษาด้วยตนเองที่ https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-user.pl