ตอบคำถามลุ้นรางวัลกับ Springer Nature Online Quiz

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มสธ. ตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลจาก Springer Nature จากการตอบคำถามเพียง 6 ข้อ

ของรางวัล

  • รางวัลที่ 1 Samsung Galaxy Tab
  • รางวัลที่ 2 Apple Airpod
  • รางวัลที่ 3 Starbucks voucher
  • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ สายชาร์จ 5 รางวัล และ แท่นชาร์จไร้สาย 5 รางวัล

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 11 พฤษภาคม ถึง 11 กรกฎาคม 2563

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

  • ขั้นตอนที่ 1 คลิก https://bit.ly/2zxYnoD หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์เพื่อร่วมกิจกรรม
  • ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลส่วนตัวและตอบคำถาม 6 ข้อ
  • ขั้นตอนที่ 3 คลิก “Submit” หลังจากตอบคำถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา
02-504-7464-65
libservice@stou.ac.th
dilibrary@hotmail.com