วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนตุลาคม 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนตุลาคม 2563  ตามมาตรการการให้บริการห้องสมุด ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม ใช้เจลแอลกอฮอล์ รักษาความสะอาด และอบฆ่าเชื้อสื่อการศึกษา

วันเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30-16.15 น.
  • เปิดบริการล่วงเวลา วันเสาร์ที่ 3, 17 และ 31 เวลา 8.30-16.30 น.

วันปิดทำการ

  • วันเสาร์ที่ 10, 24
  • วันอาทิตย์ที่ 4, 11, 18, 25
  • วันอังคารที่ 13 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
  • วันศุกร์ที่ 23 เนื่องในวันปิยมหาราช