ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ร่วมกิจกรรม “ร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมิตรห้องสมุด”

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  “ร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมิตรห้องสมุด” ในวันและเวลาราชการ ตลอดเดือน กันยายน 2563 บริการพิเศษสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้

  1. Library Card บัตรห้องสมุดสำหรับผู้เกษียณ
  2. Library Pic บริการมุมถ่ายภาพห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

รับบริการมุมถ่ายภาพสวย ๆ และการนำชมห้องสมุดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อทราบพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

  1. Library Gift รับของที่ระลึกจากใจห้องสมุด สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ

สอบถามรายละเอียดหรือแจ้งความประสงค์ ได้ที่

?บริการ Library Card โทร 7485

?บริการ Library Pic และ Library Gift โทร 7466

?หรือติดต่อด้วยตนเองที่ อาคารบรรณสาร ชั้น 1

[justified_image_grid rml_id=168]