วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนธันวาคม 2563

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนธันวาคม 2563  ตามมาตรการการให้บริการห้องสมุด ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม ใช้เจลแอลกอฮอล์ รักษาความสะอาด และอบฆ่าเชื้อสื่อการศึกษา

วันเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30-16.30 น.
  • เปิดบริการล่วงเวลา วันเสาร์ที่ 5, และ 26 เวลา 8.30-16.30 น.

วันปิดทำการ

  • วันพฤหัสบดีที่ 10- วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรี
  • วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2560
  • วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 – วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 เทศกาลปีใหม่