ห้องสมุด มสธ. เชิญร่วมงานบรรณสาร Book Fair’64 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563

โดยปีนี้ห้องสมุดได้เพิ่มช่องทางการคัดเลือกหนังสือทางออนไลน์ที่ http://libintra.stou.ac.th/bookfair ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 และสามารถคัดเลือกหนังสือจากร้านค้า ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารบริหาร ภายในงานมีการจัดกิจกรรม “สายคล้องแมส D.I.Y. จากใจห้องสมุด” และหนังสือแจกฟรีสำหรับผู้ร่วมงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยจัดหาทรัพยากร โทร.7451-3

[justified_image_grid rml_id=191]

 

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น