เชิญชวนบัณฑิตถ่ายภาพมุมสวยงาม ห้องพระปกเกล้าฯ ในวันฝึกซ้อมใหญ่

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญชวนบัณฑิต มหาบัณฑิตและผู้ที่สนใจ ร่วมถ่ายภาพมุมประทับใจในมุมสวยงามภายในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 ในวันฝึกซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.

นอกจากในวันฝึกซ้อมใหญ่ ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
หน่วยสนเทศสุโขทัยศึกษา ฝ่ายบริการสนเทศ
02-504-7466-77
diis.stoulibrary@gmail.com