วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนเมษายน 2564

ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการเดือนเมษายน 2564  ตามมาตรการการให้บริการห้องสมุด ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม ใช้เจลแอลกอฮอล์ รักษาความสะอาด และอบฆ่าเชื้อสื่อการศึกษา

วันเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30-16.30 น.
  • วันเสาร์ที่ 3 และ 24 เวลา 8.30-16.30 น.

วันปิดทำการ

  • วันเสาร์ที่ 10 และ 17
  • วันอาทิตย์ที่ 4, 11, 18 และ 25
  • วันอังคารที่ 6 วันจักรี
  • วันจันทร์ที่ 12 วันหยุดตามมติครม.
  • วันอังคารที่ 13-15 วันสงกรานต์