ห้องสมุด มสธ.ให้บริการตามคำขอทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-16 พ.ค.64

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการตามคำขอทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-16 พฤษภาคม 2564 ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการผ่านช่องทาง

Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
Facebook: http://m.me/stoulibrary
อีเมล: libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com