ย้อนเหตุการณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดระลอก 3

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ระลอก 3 เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 จากแหล่งคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 ที่กลายพันธุ์จากชนิดเดิม ทำให้สามารถติดต่อได้ง่ายและรวดเร็ว จนเกิดการแพร่ระบาดลุกลามเป็นวงกว้างทั่วประเทศ ผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษ จะมีอาการตาแดง น้ำมูกไหล ไม่มีไข้ บางรายมีผื่น หรือในผู้ป่วยบางรายติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการ แต่ยังสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ ทำให้ระลอกนี้มีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงหลักพันคนต่อวัน และขณะนี้ยังพบเชื้อสายพันธุ์อื่นๆ ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทั้งสายพันธุ์อินเดียจากแคมป์คนงานหลักสี่ กทม. และสายพันธุ์แอฟริกาใต้ พบที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมาก เพราะเชื้อสามารถหลบเลี่ยงแอนติบอดีในร่างกายมนุษย์ได้ ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ให้ความร่วมมือรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ในการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด โดยดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อาทิ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในบริเวณต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช็ดทำความสะอาดลิฟต์ ราวบันไดของอาคารต่างๆ ทุก 3 ชั่วโมง งดการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คน เน้นการประชุมหรือจัดสอบในรูปแบบออนไลน์เป็นการทดแทน ให้บุคลากรปฏิบัติงานแบบ Work from Home เป็นหลัก และให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเอง ดังนี้

D : Distancing การเว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร
M : Mask Wearing การสวมหน้ากาก
H : Hand Washing การล้างมือด้วยน้ำสบู่และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างสม่ำเสมอ และ
T : Thai Cha Na การสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จัดทำประกันภัยโควิด-19 ให้กับบุคลากร จำนวน 3,013 คน เป็นเวลา 1 ปี โดยได้รับความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากร

ทั้งนี้ ห้องสมุด มสธ. ได้รวบรวมและลำดับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 ดังนี้

เดือนเมษายน 2564

10 เมษายน 2564 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการจัดสอบปลายภาค 1/2563 ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2564 พร้อมจัดให้มีการตรวจ Rapid Tests ให้กับบุคลากรที่เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สนามสอบทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 จำนวน 192 คน ผลการตรวจคัดกรองเป็น Negative ไม่พบผู้ใดมีเชื้อโรค COVID-19

14 เมษายน 2564 ประกาศ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

19 เมษายน 2564 ประกาศ เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยชั่วคราวและมาตรการปฏิบัติงานฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ตั้งแต่ 20-30 เมษายน 2564 และให้บุคลากรปฏิบัติงาน Work from Home เป็นหลัก

  • จัดทำแบบสอบถามสำรวจที่พักอาศัยของบุคลากร มสธ. เพื่อใช้ในกรณีที่ ศบค. จ.นนทบุรี แจ้งข้อมูลพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  • ห้องสมุด มสธ. ปิดทำการชั่วคราว วันที่ 20-30 เมษายน 2564

30 เมษายน 2564 ประกาศ เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยชั่วคราวและมาตรการปฏิบัติงานฯ ตั้งแต่ 1-16 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากยังมีการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง และจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงขึ้น

30 เมษายน 2564 มอบน้ำดื่มของมหาวิทยาลัย 6,000 ขวด แก่โรงพยาบาลสนาม จ.นนทบุรี

เดือนพฤษภาคม 2564

2 พฤษภาคม 2564 ประกาศ เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 2-9 พฤษภาคม 2564

5 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่เข้้าทำความสะอาด เช็ดถูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และพื้นที่ส่วนรวมสาธารณะ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

6 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีความเสี่ยง เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคโควิด–19 ณ อาคารวิชาการ 3 และถนนหน้าอาคารพิทยพัฒน์ รวมทั้งสิ้น 936 คน

9 พฤษภาคม 2564 ประกาศ เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ตั้งแต่ 10-21 พฤษภาคม 2564

15 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหารและกรรมการคุมสอบออนไลน์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านทีมอาสา มสธ. เข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ รพ.ปากเกร็ด เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรับลงทะเบียนการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน จ.นนทบุรี ในวันที่ 21-23 พ.ค. 64 ที่อิมแพ็คเฟอรั่ม เมืองทองธานี

16 พฤษภาคม 2564 ประกาศ เรื่อง สำรวจรายชื่อบุคลากรที่พร้อมจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยได้ประสานงานร่วมกับสาธารณสุข จ.นนทบุรี

19 พฤษภาคม 2564 มอบน้ำดื่มของมหาวิทยาลัย จำนวน 720 ขวด แก่บุคลากรด้านการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ณ อิมแพ็คเฟอรั่ม เมืองทองธานี

21-23 พฤษภาคม 2564 ทีมอาสา มสธ. ร่วมปฏิบัติหน้าที่งานลงทะเบียนและต้อนรับในการฉีดวัคซีน ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
21-23 พฤษภาคม 2564 ทีมอาสา มสธ. ร่วมปฏิบัติหน้าที่งานลงทะเบียนและต้อนรับในการฉีดวัคซีน ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

21 พฤษภาคม 2564 ทีมอาสา มสธ. กว่า 40 คน ร่วมปฏิบัติหน้าที่งานลงทะเบียนและต้อนรับในการฉีดวัคซีนเข็มแรก (ซิโนแวค) ให้แก่ประชาชน จ.นนทบุรี ระหว่าง 21-23 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยตลอดทั้ง 3 วัน มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนกว่า 12,000 คน

21 พฤษภาคม 2564 ประกาศ เรื่อง มาตราการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 5) ให้บุคลากรมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2564 ร่วมกับการสับเปลี่ยนการปฏิบัติงานแบบ Work from Home

22 พฤษภาคม 2564 ซ้อมการสอบออนไลน์เสมือนจริง ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอเนกนิทัศน์

24 พฤษภาคม 2564 ห้องสมุด มสธ. เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น. ให้บริการเฉพาะยืมคืนสื่อการศึกษา

29-30 พฤษภาคม 2564 และ 5-6 มิถุนายน 2564 จัดสอบออนไลน์
29-30 พฤษภาคม 2564 และ 5-6 มิถุนายน 2564 จัดสอบออนไลน์

29 พฤษภาคม 2564 จัดสอบปลายภาค 1/2563 (รอบ 2) ระดับปริญญาตรี และสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 112 (รหัสรุ่น 631) รูปแบบสอบออนไลน์เท่านั้น ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 และ 5-6 มิถุนายน 2564 โดยบุคลากรปฏิบัติงานคุมสอบทุกท่าน จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และมีการจัดห้องคุมสอบแบบ Next Normal ด้วยการกำหนดทางเข้า-ออก เฉพาะบุคลากรแต่ละพื้นที่ เพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะกรรมการคุมสอบเป็น 2 เมตร บนโต๊ะมีฉากกั้นระหว่างกรรมการคุมสอบ สวมหน้ากากอนามัย และ Face Shield ตลอดการปฏิบัติงาน โดยทั้ง 4 วัน ระบบการสอบออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงด้วยดี นักศึกษากว่า 24,000 คน สามารถดำเนินกิจกรรมการศึกษาต่อไปตามปฏิทินการศึกษาได้

31 พฤษภาคม 2564 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” มอบน้ำดื่มของมหาวิทยาลัย จำนวน 6,000 ขวด แก่โรงพยาบาลปากเกร็ด2 สำหรับใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  1. ย้อนเหตุการณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถานการณ์ COVID-19
  2. ย้อนเหตุการณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดระลอกใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

หน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสนเทศ
02-504-7467-68
diis.stoulibrary@gmail.com