กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การประชาสัมพันธ์โดยใช้ Facebook ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องสมุด มสธ. ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์โดยใช้ Facebook ของหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ผ่านช่องทาง Microsoft Teams และ Facebook Live โดย ทีมแอดมินเพจหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่

  • คุณชัยสิทธิ์ อังคะปัญญาเดช หัวหน้างานบริการท่าพระจันทร์และหัวหน้าห้องสมุดปรีดี พนมยงค์
  • คุณพิมพ์ชนก สิริพงศ์ทักษิณ หัวหน้าหน่วยสื่อสารองค์กรและเครือข่าย

ดำเนินรายการโดย นางสาวจิรนาถ อนันตชัย บรรณารักษ์ห้องสมุด มสธ.
โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. และสถาบันการศึกษาอื่นอย่างมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

คณะทำงานดำเนินการจัดการความรู้ สำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Messenger: STOU e-Library