แนะนำหนังสือด้านการศึกษาทางไกล Beyond Distance Education: cutting edge perspectives on the future of open universities

Chief Editor: Dr.Jing Degang

สำนักพิมพ์: Open University of China Press

จำนวนหน้า: 413 หน้า

แนะนำ: หนังสือ Beyond Distance Education, cutting edge perspectives on the future of open universities เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความวิชาการด้านการศึกษาทางไกล การศึกษาแบบเปิด และการศึกษาออนไลน์ ซึ่งเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเปิดทั่วโลก ทั้งภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา ยุโรป อาหรับ อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย เนื้อหาหลักภายในเล่มมีทั้งหมด 16 บทความ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ แนวปฏิบัติด้านการศึกษาออนไลน์ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเปิดทั่วโลกในประเด็นต่างๆ มุมมองของนักวิชาการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งการปฏิรูปและการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย รวมถึงสะท้อนความท้าทายการปฏิรูปของมหาวิทยาลัยเปิดในยุค New normal การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ หลักสูตรการเรียน และแหล่งการเรียนรู้ดิจิตอลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระบบการศึกษาออนไลน์และการศึกษาแบบเปิดในอนาคต เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หนังสือ Beyond Distance Education, cutting edge perspectives on the future of open universities  เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยด้านการศึกษาทางไกล ได้แก่ Open University of China และ University of London Centre ซึ่งจัดพิมพ์เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ รวมถึงยังมีการเผยแพร่ในรูปแบบดิจิตอล เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก

สามารถดาวน์โหลดและอ่านหนังสือในรูปแบบ e-book ได้ที่: https://london.ac.uk/centre-for-distance-education/news/beyond-distance-education-cutting-edge-perspectives-future-open

บทความที่น่าสนใจ :

  1. A Story of Transformation: From Digital in Part to Digital at Heart / Mark Brown, Ireland; Daire Keogh, Ireland
  2. The Future of Open Universities: From Quantity to Quality / Jing Degang, China
  3. Education in the Commonwealth During COVID-19: From Response to Resilience / Asha Kanwar, India; John Daniel, UK/Canada
  4. ODeL in Transition: Reorienting, Reprioritising and Restrategising in a Time of COVID-19 / Mandla Stanley Makhanya, South Africa
  5. Optimizing Online Learning Services for Open and Distance Learners: Universitas Terbuka’s Opportunities During the COVID-19 Pandemic / Ojat Darojat, Indonesia; Lidwina Sri Ardiasih, Indonesia

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

หน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ายบริการสนเทศ
02-504-7487-88
libinfoservice@stou.ac.th