จัดบ้านน่าอยู่ รับปีใหม่ 2565

ใกล้สิ้นปี 2564 และจะเข้าสู่ปีใหม่ 2565 การเปลี่ยนแปลงและการจัดการข้าวของภายในบ้านนับเป็นสิ่งที่ควรพร้อมรับและจัดการ การทำให้บ้านน่าอยู่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความสุขแก่ตนเองและสมาชิกในครอบครัว สิ่งใดที่ไม่จำเป็นก็ควรตัดใจทิ้งหรือหาวิธีการจัดเก็บที่สามารถหยิบใช้ได้ง่ายเพิ่มความสะดวกสบายและความคล่องตัวในการใช้งาน ห้องสมุด มสธ. ขอแนะนำหนังสือแนวทางการจัดการดูแลบ้าน ณ จุดจัดแสดงหนังสือที่น่าสนใจ บริเวณ ชั้น 1 ดังนี้

 1. 108 เวทมนตร์แห่งการจัดบ้าน : ขยับข้าวของหนึ่งครั้งเปลี่ยนได้ทั้งชีวิต
  TX324 ค39 2559
 2. เศรษฐศาสตร์ครอบครัว
  TX326 อ443 2562
 3. เหนื่อยน้อย สะอาดนาน ด้วยวิธีดูแลบ้านอย่างเหนือชั้น
  TX321 ฮ6 2559
 4. วิชาครัวตัวเบา สไตล์แม่บ้านญี่ปุ่น
  TX301 T345 2562
 5. แค่ปรับปรุงบ้านชีวิตทุกด้านก็สำเร็จ
  BF1779.F4 K45 2560
 6. จัดบ้านจัดสวนแบบนี้ ยิ่งอยู่ยิ่งรวย
  BF1779.F4 อ36 2560
 7. อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป
  TX324 F858 2560
 8. japan only! ญี่ปุ่นเขาจัดบ้านกันแบบนี้ไง
  NK2084 S998 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Ask a Librarian: https://library.stou.ac.th/
Facebook: http://m.me/stoulibrary
อีเมล: libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com