ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรมถ่ายภาพที่ระลึก ในวันฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1-3 มิถุนายน 2565

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 37 และรุ่นที่ 38) เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ห้องสมุด มสธ. ได้จัดกิจกรรมเปิดให้เยี่ยมชมและถ่ายภาพที่ระลึกมุมสวยงาม ณ บริเวณด้านหน้าห้องสมุด อาคารบรรณสาร ชั้น 1 และห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี อาคารบรรณสาร ชั้น 2 เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน ที่ผ่านมา

รับชมภาพบรรยากาศในวันซ้อมใหญ่ ณ ห้องสมุด มสธ. เพิ่มเติมได้ที่: Facebook ห้องสมุด มสธ. 

ซึ่งตลอดทั้ง 3 วัน ในการฝึกซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้รับความสนใจจากบัณฑิตและผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต เข้าเยี่ยมชมและถ่ายภาพที่ระลึกมุมสวยงาม รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,061 คน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จำนวน 483 คน วันที่ 2 มิถุนายน 2565 จำนวน 750 คน และ วันที่ 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 828 คน

ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี สามารถเยี่ยมชมได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.  ซึ่งให้บริการสารสนเทศเฉพาะด้าน ได้แก่ นิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 

สำนักบรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด มสธ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
02-504-7466,7477
libinfoservice@stou.ac.th