ขอเชิญถ่ายภาพที่ระลึก ณ ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการและวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วม “ถ่ายภาพ” มุมสวยงามภายในมุมต่าง ๆ ของห้องสมุด และภายในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 เพื่อบันทึกภาพความทรงจำความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกและให้บริการถ่ายภาพ

สำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมถ่ายภาพ รับของที่ระลึกสุดพิเศษจากใจชาวห้องสมุดเป็น “โปสการ์ดภาพถ่าย” ฟรี!!! (เฉพาะผู้ที่มาร่วมกิจกรรมวันจันทร์ที่ 5 กันยายน เท่านั้น)

ทั้งนี้ สำหรับผู้เกษียณที่ไม่สะดวกมาในวันและเวลาดังกล่าว ตลอดทั้งเดือนกันยายน ห้องสมุด มสธ. ได้จัดกิจกรรมพิเศษ ดังนี้

  • สมัครสมาชิกบัตรห้องสมุดสำหรับผู้เกษียณ ฟรี!!
  • กิจกรรมถ่ายภาพมุมสวยงามภายในห้องสมุด และห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษเป็น “โปสการ์ดภาพถ่าย”

ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. และเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับท่านได้ โปรดติดต่อที่ โทร.7466-7477

บรรยากาศกิจกรรมถ่ายภาพ ประจำปี 2564

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น