สำนักบรรณสารสนเทศ เผยแพร่สารสนเทศนนทบุรีศึกษารูปแบบ AR VR

สำนักบรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมเผยแพร่สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา ในงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ณ หัวถนนท่าน้ำปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 จัดโดย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา เครื่องหัตถศิลป์มอญ และความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติจากจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดในอำเภอปากเกร็ด เอกลักษณ์เด่นและสำคัญของจังหวัดนนทบุรี ในรูปแบบเกมส์ AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) ที่ให้ทั้งความรู้ สนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นการสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ผ่านเกมส์ “AR สื่อหรรษาตามหารามัญศิลป์ถิ่นนนท์” เกมส์ “AR เก็บ..ตก” และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เสมือนจริงเกี่ยวกับพุทธประวัติรูปแบบเกมส์ VR “VR เปิดประสบการณ์ใหม่ ท่องโลกพุทธศิลป์ พุทธจิตรกรรมล้ำค่านนทบุรี” ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดสำคัญ 3 วัด ในอำเภอปากเกร็ด ได้แก่

  1. ธุดงควัตร : พุทธจิตรกรรมอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส
  2. พุทธประวัติ : พุทธจิตรกรรม อุโบสถวัดเตย ทศชาติชาดก
  3. พุทธจิตรกรรมล้ำค่า อุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด และ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและร่วมสนุกกับเกมส์ต่างๆ ที่สำนักบรรณสารสนเทศจัด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากตลอดระยะเวลา 2 วันของการจัดกิจกรรม

เชิญตอบแบบสำรวจการใช้บริการห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น