มุม มสธ. แหล่งการเรียนรู้ในเรือนจำ

พ.ศ. 2528 เกิดปรากฏการณ์ทางการศึกษาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดตั้ง มุม มสธ. ในเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี เป็นแห่งแรก เพื่อให้บริการนักศึกษา มสธ. ที่ต้องโทษในเรือนจำ และด้วยความสนใจของผู้ต้องขังที่ต้องการสมัครเรียน มสธ. และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ มหาวิทยาลัยจึงได้เห็นชอบให้จัดตั้ง มุม มสธ. เพิ่มเติมขึ้นอีกในเวลาต่อมา เพื่อขยายแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ครอบคลุมพื้นที่เฉพาะได้กว้างขวางมากขึ้น จนในปัจจุบัน มุม มสธ. ในเรือนจำมีให้บริการ 14 แห่ง ได้แก่

? เรือนจำกลางบางขวาง (2528)
? เรือนจำกลางคลองเปรม (2546)
? ฑัณฑสถานหญิงกลาง (2548)
? ฑัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง (2548)
? เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช (2549)
? เรือนจำกลางเชียงใหม่ (2551)
? เรือนจำกลางเชียงราย (2551)
? เรือนจำกลางพิษณุโลก (2551)
? เรือนจำกลางลำปาง (2552)
? เรือนจำกลางคลองไผ่ (2552)
? เรือนจำกลางสมุทรปราการ (2552)
? ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง (2554)
? เรือนจำกลางนครสวรรค์ (2556)
? เรือนจำกลางชลบุรี (2556)


? สามารถรับชมสาระความรู้เพิ่มเติม “มสธ. กับการศึกษาในเรือนจำ” ??https://fb.watch/d5FmC7ThYL

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

? รายละเอียด มุม มสธ. ทั่วประเทศ ??bit.ly/3MOUGLF
? หนังสือ “20 ปี บรรณสาร พัฒนาการที่ภาคภูมิ” bit.ly/3LhZXe7

ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจ

เป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายในรูปแบบโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (Postcard) จำนวน 100 ใบ ร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ ตั้งแต่อดีตปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศ: ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติ พัฒนาการ โครงการ/กิจกรรม และความทรงจำเกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงเป็นการอำลาอาคารบรรณสาร (เดิม) ก่อนย้ายเข้าสู่ที่ทำการแห่งใหม่ ณ “อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มสธ.”

ติดตาม โครงการ “ร้อยเรื่องเล่า…100 ความทรงจำ…สำนักบรรณสารสนเทศ” ได้ที่

เรียบเรียงโดย

ดวงรัตน์ ดีขั้ว บรรณารักษ์ สำนักบรรณสารสนเทศ

[sc name=”libinfoservice” ][/sc]