เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการ

เทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการ แต่งโดย ดร.เกษฎา ผาทอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นหนังสือที่จุดประกาย กระต้นแนวคิด สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานทางวิชาการที่หลายๆคนมองว่าเป็นเรื่องยากให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยผู้แต่งจะมาแชร์วิธีหรือเคล็ดลับดีๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลงานทางวิชาการ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับบุคลากรสายวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจในด้านวิชาการ ทั้งมือใหม่และเก่า ใคร่นำไปทดลอง ขยายผล ต่อยอด และพัฒนา เพื่อยกระดับองค์ความรู้จากนามธรรมสู่รูปธรรม เห็นผลเชิงประจักษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ เพื่อให้ได้ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และพัฒนางานในสายวิชาชีพ สำหรับท่านใดกำลังเริ่มลงมือทำผลงานทางวิชาการ หนังสือเล่มนี้อาจเป็นแนวทางในการสร้างผลงานจากความรู้และเทคนิคเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเพิ่มเติมความรู้ใหม่ เทคนิคใหม่เพื่อก้าวสู่การสร้างผลงานที่มีคุณภาพ

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ
เรียบเรียงโดย: จิรนันท์ ค่ายชัยภูมิ, ฝ่ายเทคนิค