ประมวลภาพกิจกรรม Exclusive Open House ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

ห้องสมุด มสธ. จัดกิจกรรม Exclusive Open House เปิดให้เข้าเยี่ยมชมและถ่ายภาพที่ระลึกมุมสวยงามภายในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่ 7 และในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคมของทุกปี

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษา มสธ. ที่เข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566 ซึ่งเป็นการอบรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมและทักษะประสบการณ์ทางวิชาชีพ

พิเศษ! สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับของที่ระลึกเป็น “โปสการ์ดชุดพระปกเกล้า” ซึ่งมีทั้งหมด 5 แบบ พร้อมอัญเชิญพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โปสการ์ดชุดพระปกเกล้า

สำหรับ กิจกรรม Exclusive Open House ณ ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนรวมทั้งสิ้น 534 คน เดือนพฤศจิกายน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 131 คน และเดือนธันวาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 403 คน