ศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคน

คนฉลาดนั้นคิดทุกคำที่พูด แต่จะไม่พูดทุกคำที่คิด ศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคน เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพูด ใช้แนวคิด “ชามคำพูด” โดยให้ความหมายของชามคำพูดไว้ 2 ลักษณะ

  1. ชามคำพูดเล็ก หมายถึง คนที่มีชามคำพูดเล็ก ตื้นชามคำพูดจึงเต็มไปด้วยสิ่งที่ตัวเองอยากพูด คำพูดล้นออกมาง่าย มีคำพูดที่ไม่จำเป็นอยู่มาก ใช้คำพูดซ้ำๆ และคลุมเครือ พูดตามใจหรือตามที่คิดไม่อดทน ไม่เปิดช่องว่าง และไม่สามารถใจเย็นฟังคนอื่นพูดได้ พวกเขาจะพูดแต่สิ่งที่อยากพูด ทั้งยังตำหนิคนอื่นจนเป็นนิสัย แต่กลับยอมรับไม่ได้เมื่อตัวเองโดนตำหนิบ้าง ตรงกันข้ามกับคนที่มี
  2. ชามคำพูดใหญ่ หมายถึง คนที่มีชามคำพูดขนาดใหญ่ไว้บรรจุคำพูดจำนวนมาก คำพูดในชามไม่รั่วไหลออกมาง่ายๆ เลือกใช้เฉพาะคำที่จำเป็น แต่ในสถานการณ์ที่ชัดเจนว่าต้องพูด คนกลุ่มนี้ก็จะไม่ถอยหนีแต่จะสื่อสารสิ่งที่ตัวเองต้องการบอกอย่างเรียบง่ายและแม่นยำ พูดออกมาอย่างเหมาะสมในเวลาที่จำเป็น

เน้นให้เราสำรวจตนเอง โดยทำความเข้าใจตัวเองก่อนที่จะสื่อสารออกไป….

สาระสำคัญของหนังสือนอกจากแนวคิดชามคำพูดที่สอนเทคนิคการพูดแล้ว ยังเชื่อมโยงไปถึงความเชื่อและทัศนคติ เน้นให้เราสำรวจตนเอง โดยทำความเข้าใจตัวเองก่อนที่จะสื่อสารออกไป ซึ่งคำพูดของคนเรานั้นมีพลังมากมาย สามารถทำให้รู้สึกดี เสียใจ หรือทำให้เราเจ็บปวดก็ได้ ในชีวิตจริงเราทุกคนย่อมพบเจอกับคนทุกประเภท รวมไปถึงการถูกทำร้ายด้วยคำพูด การถูกเอาเปรียบ การโต้เถียงขัดแย้ง การโยนความผิดใส่กัน การชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของเรา ไม่มีใครชอบที่จะต้องคบหาหรือทำงานกับคนเจ้าปัญหาเหล่านี้

บางครั้งเราต้องเป็นผู้กำหนดสถานการณ์ให้ดีขึ้น ด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดี พูดเพื่อสร้างกำลังใจ หรือให้คนยอมทำงานให้เราด้วยความเต็มใจ….

แต่ต้องยอมรับว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ต้องพบเจอเป็นประจำ ในขณะเดียวกัน บางครั้งเราต้องเป็นผู้กำหนดสถานการณ์ให้ดีขึ้น ด้วยการเป็นผู้ฟังที่ดี การพูดเพื่อสร้างกำลังใจ หรือให้คนยอมทำงานให้เราด้วยความเต็มใจ ดังนั้น หนังสือเล่มนี้เป็นตัวช่วยได้ดีมากในเรื่องของการพูด การฟัง เหมาะกับคนที่พูดไม่เก่ง ฟังไม่เก่ง และคนที่อยากเป็นนายของคำพูดตัวเองเพื่อรับมือหรือโต้กลับในทุกสถานการณ์ดังกล่าว

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ