อะโวคาโด ผลไม้เพื่อสุขภาพ พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

อะโวคาโด เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ และได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภค เนื่องจากผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพราะมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกว่า 20 ชนิด และมีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งประโยชน์ของอะโวคาโดยังช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคความดัน โรคหัวใจและหลอดเลือด และยังเป็นที่นิยมในส่วนธุรกิจประกอบการร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และการสกัดน้ำมันอะโวคาโดเพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมความงาม แม้ว่าการปลูกอะโวคาโดในประเทศไทยได้เริ่มปลูกมานานกว่า 90 ปีแต่อัตราการเพิ่มขึ้นยังต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลไม้ในเขตร้อนชื้นอื่นๆ เป็นเพราะเหตุผลแรกคือผู้คนยังไม่รู้จักประโยชน์และคุณค่ามากเท่าที่ควร เริ่มแรกคนเริ่มปลูกพันธุ์พื้นเมืองแต่เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีลูกใหญ่ไม่เหมาะกับการตลาดและการส่งออก จนกระทั่งผู้เชี่ยวชาญให้ความสนใจปรับเปลี่ยนขยายพันธุ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น
อะโวคาโด เป็นผลไม้ที่แตกต่างจากผลไม้ทั่วไป เพราะถ้าไม่สุกจะกินไม่ได้ มีรสขมและมีสารแทนนินสูงกินแล้วเป็นพิษ ผลอ่อนจะบ่มไม่สุก ผลจะเน่าเสียกินไม่ได้ ผลแก่สีเปลือกจะไม่เหมือนกันแล้วแต่สายพันธุ์ คนขายต้องมีจรรยาบรรไม่เอาเปรียบผู้บริโภค จึงต้องมีความรู้ เพื่อขายผลผลิตที่มีคุณภาพ
อะโวคาโด ผลไม้เพื่อสุขภาพ แต่งโดย พิสุทธิ์ เอกอำนวย นักวิชาการอิสระ ด้านกีฏวิทยา เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้อย่างละเอียดเรื่องอะโวคาโดสำหรับผู้ที่สนใจปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่หรือการปลูกใว้เพื่อรับประทานในครัวเรือนโดยมีเนื้อหา ดังนี้
1. แมลงและสัตว์ศัตรูอะโวคาโด
2. โรคพืชที่สำคัญในอะโวคาโด
3. เผ่าของอะโวคาโด
4. ลักษณะทั่วไปของอะโวคาโด
5. การขยายพันธุ์
6. วิธีการปลูก
7. ประโยชน์ของอะโวคาโด
8. พื้นที่ปลูก พันธุ์แนะนำสำหรับปลูกเพื่อการค้า การปรับปรุงพันธุ์ของแต่ละพื้นที่
9. การตลาด การนำเข้าและส่งออก
10. การจำแนกของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในแต่ละสายพันธุ์
หนังสือเล่มนี้ผู้มีประโยชน์ทางการศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจปลูก หรือผู้ที่กำลังปลูกอะโวคาโด ด้านการพัฒนาความรู้เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ยุติธรรมสำหรับผู้บริโภคต่อไป

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ