มาจิกศาสตร์ : ศาสตร์ที่มาก่อนศาสนาและวิทยาศาสตร์

มาจิกศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่ควบคู่มนุษย์มานานก่อนยุคประวัติศาสตร์และศาสนาจะเริ่มต้น และก่อนที่วิทยาศาสตร์จะเกิด เป็นองค์ความรู้ที่ช่วยมนุษย์ในการอธิบายจักรวาล ไขปริศนาทางด้านวิญญาณ ความตาย รวมทั้งติดต่อกับโลกวิญญาณ พยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต แก้ปัญหาสำคัญต่างๆที่เผชิญหน้า โรคภัย การเล่นแร่แปรธาตุ การสังเกตการณ์ ดวงดาว จักรวาล การปกป้องจากอาคม รวมถึงใช้พิฆาตศัตรู การสาปแช่ง องค์ความรู้เหล่านี้ถูกจารึกในแผ่นดินเหนียว ในยุคโบราณ จนถึงตำรา ซึ่งกล่าวบรรยายถึงพลังธรรมชาติที่สัมพันธ์กับมนุษยและจักวาล โดยเนื้อหาในเล่ม แบ่งเป็นบท ๆ ดังนี้

บทที่ 1 มาจิกคืออะไร

บทที่ 2 นักมาจิกที่เรียกว่า มาไจ มางอย มากัส

บทที่ 3 มาจิกตามพื้นที่

บทที่ 4 มาจิกอียิปต์

บทที่ 5 มาจิก ยิว กรีก โรมัน

บทที่ 6 มาจิกยุคกลางและทันสมัย

บทที่ 7 มาจิกยุคฟื้นฟู

บทที่ 8 มาจิกสมัยใหม่และอนาคต

บทที่ 9 องค์กรทางมาจิก

บทที่ 10 มาจิกทางวิชาการ

บทที่ 11 มาจิก ศาสนา วิทยาศาสตร์ในความเหมือนกับความต่าง

           หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ให้สื่อให้ผู้อ่านเชื่อในสิ่งที่งมงาย แต่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงหลักความเป็นจริงที่มีศาสตร์นี้เกิดขึ้นคู่กับการดำรงอยู่ของมวลมนุษย์ทุกสังคมซึ่งบางสิ่งเกิดขึ้นจริง แต่ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากเหตุใด  เชื่อว่าศาสตร์นี้ยังคงอยู่คู่สังคมไทยไปอีกยาวนาน

หากสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3MXWaqr