ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์แบบเรียลไทม์ NCX

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มสธ. เข้าใช้งาน NCX ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์แบบเรียลไทม์ ครอบคลุมหนังสือพิมพ์และนิตยสารภายในประเทศ สำนักข่าวภายในประเทศและต่างประเทศ และสื่อออนไลน์ รวมถึงข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์จากโบรกเกอร์ โดยสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย

URL: https://ncx.dataxet.co/ncx/mauth/stou.aspx