โปรดหยิบเล่มนี้อ่านเพราะไม่มีงานมันน่ากลัว

ปัจจุบันในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้น และเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกนี้ก็เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโลกการทำงานด้วยเช่นกัน โดยมีการนำหุ่นยนต์และระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า AI เข้ามามีบทบาทในสายการผลิตรวมถึงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยให้การทำงานได้เร็วขึ้น แน่นอนว่าความต้องการแรงงานที่เป็นมนุษย์อาจลดลงและถูกแทนที่ด้วย AI เพราะฉะนั้นชีวิตการทำงานในยุคนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วปัจจุบันจะพบว่าโลกของการทำงานในยุคนี้ “อยู่ยากกว่าที่เคย” ฝั่งน้องจบใหม่ไฟแรงถึงจะมีแต้มต่อเรื่องเทคโนโลยีแต่ก็มีจุดอ่อนเรื่องประสบการณ์ ดังนั้นการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ
โปรดหยิบเล่มนี้อ่านเพราะ “ไม่มีงาน”มันน่ากลัว หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนคัมภีร์บอกเคล็ดลับในการพัฒนาตัวเองให้มีทักษะมากขึ้นนอกจากต้องมี Hard Skills แล้วเราต้องมี Soft Skills ด้วย ได้แก่ การใช้ชีวิต การเข้าสังคม การปรับตัวในการทำงาน เพราะ Soft Skills จะทำให้เรามีข้อแตกต่างจากหุ่นยนต์ ทำให้เราก้าวสู่การเป็น คนทำงานคุณภาพ ด้วยเนื้อหา ดังนี้
1 เคล็ดลับปรับตัวเป็นคนทำงานคุณภาพในยุค AI
2 ก้าวสู่การเป็น Teamwork และพัฒนา Leadership Skills
3 แรงบันดาลใจในการทำงาน จากคนดังระดับโลก
ชีวิตการทำงานเป็นสิ่งที่น่ากลัว แต่ถ้าเรามีกำลังใจ มีความพยายามที่จะพัฒนาตัวเอง และมี Mindset ที่พร้อมอัพเกรดให้เท่าทันในปัจจุบันและอนาคตที่จะมาถึงเราก็สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จเพื่อมุ่งหน้าไปสู่สิ่งที่หวังได้

หากสนใจหนังสือเล่มนี้ ตรวจสอบสถานะ และยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่ห้องสมุด มสธ. ค่ะ