เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 นายอับดุรเราะฮีม เราะห์ฮาลี (H.E. Mr. Abderrahim Rahhaly) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย และนายเอล มุสตอฟา ตรีฟัยยา (Mr. El Mostafa Trifaia) อัครราชทูตที่ปรึกษา เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์บริหารหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

ในโอกาสนี้บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ นำโดยผู้อำนวยการสำนักได้ให้การต้อนรับและนำชมคณะเยี่ยมชม ณ ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 2 โดยได้เยี่ยมชมมุมนิทรรศการต่าง ๆ ภายในห้อง พร้อมทั้งรับฟังเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 และเรื่องราวความเชื่อมโยงระหว่างรัชกาลที่ 7 กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นอกจากนี้คณะเยี่ยมชมยังเข้าเยี่ยมชมอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และศาลาพุ่มข้าวบิณฑ์ สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมทั้งเดินทางไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนพื้นบ้าน ณ เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ขอขอบคุณภาพจาก: สำนักบรรณสารสนเทศ และสถานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช