วันเปิดทำการห้องสมุด มสธ. เดือนพฤศจิกายน 2566

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. เปิดบริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ดังนี้

วันและเวลาเปิดทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
  • วันเสาร์ที่ 4, 11, 18 และ 25 เวลา 9.00-17.00 น.

วันปิดทำการ

  • วันอาทิตย์ที่ 5, 12, 19 และ 26 พฤศจิกายน 2566